Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general del màster

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Química

L’enginyeria química està directament relacionada amb l’obtenció d’una sèrie de productes –combustibles, dissolvents, medicaments, pintures, plàstics, detergents, fertilitzants, paper, etc.– que garanteixen la nostra qualitat de vida i sense els quals la societat que avui coneixem no podria existir. La demanda mundial d’aquests productes generats per la indústria química creix contínuament i, en conseqüència, la demanda contínua d’experts en aquest sector: l’objectiu del màster universitari en Enginyeria Química és formar aquests professionals.

Especialitats

 • Processos Químics
 • Biotecnologia
 • Polímers i Biopolímers
Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre / febrer
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 5.300 € (7.950 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Un 50% de les assignatures s'impartiran en castellà, un 35% en català i un 15% en anglès.
Lloc d'impartició

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Estar en possessió de les titulacions de grau en Química (amb complements de formació) o grau en Enginyeria Química o grau en Biotecnologia (amb complements de formació) o grau en Ciències Ambientals (amb complements de formació).

S'exigeix el nivell B2 d'anglès i B2 de castellà (estudiants estrangers) acreditables en el moment de formalitzar la matrícula.

Criteris d'admissió
 • Expedient acadèmic.
 • Titulació i universitat de procedència.
 • Experiència professional.
Places
50
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Professió regulada
Màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a químic.
Sortides professionals

Els postgraduats i les postgraduades d’aquest Màster seran experts que podran treballar com a tècnics responsables de producció, transformació, comercialització o gestió en qualsevol sector de la indústria química. També podran exercir càrrecs cientificotècnics als departaments d’R+D+I d’aquestes indústries o continuar els estudis fent la tesi doctoral en qualsevol de les tres especialitats que ofereix el màster.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Competències generals

 • Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, així com la optimització d’altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l’enginyeria química.
 • Dirigir i supervisar tot tipus d’instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diferents àrees industrials relacionades amb l’enginyeria química.
 • Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal•lacions per a la gestió integral de subministres i residus, sòlids, líquids i gasosos, amb capacitat per avaluar els seus impactes i els seus riscos.

Competències específiques

Processos Químics

 • Dissenyar equips i instal·lacions d’una planta química amb criteris d’economia, seguretat i sostenibilitat.
 • Aplicar models de simulació, avaluar el risc associat a les instal•lacions i dissenyar sistemes de prevenció i protecció contra incendis.
 • Avaluar l’impacte ambiental d’una instal•lació, tant durant la seva explotació com durant la resta del seu cicle de vida.

Biotecnologia

Dissenyar noves proteïnes amb funcions específiques.

 • Resoldre problemes relacionats amb la clonació de gens i els mapes de restricció.
 • Dissenyar experiments per a determinar l’estructura de les macromolècules per mètodes físics i computacionals.

Polímers i Biopolímers

 • Dissenyar, realitzar i controlar processos de polimerització.
 • Seleccionar  biopolímers i bioplàstics de naturalesa renovable per a la seva utilització en aplicacions tècniques.
 • Dissenyar, sintetitzar i caracteritzar nanocompostos basats en polímers i nanopartícules d’aplicació en l’àmbit industrial

Pla d'estudis

Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
He llegit i accepto les condicions d'ús i privacitat *

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.